ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา เป็นตัวแทนวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมงานรัฐพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”

      Comments Off on ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา เป็นตัวแทนวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมงานรัฐพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”

ดร.วิณาภรณ์ แตงจุ้ย ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ร่วมงานรัฐพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”
มีนายสมโภช ทองสุก รองปลัดองค์การบริหารส่วนสจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมถวายพามพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ นายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานถวายพานพุ่มดอกไม้ เครื่องราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2566 เวลา 07.30 เป็นต้นไป ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี