ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา เข้ารับแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา”

      Comments Off on ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา เข้ารับแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี มอบหมายให้ ดร.วิณาภรณ์ แตงจุ้ย ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา เข้ารับแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” เบื้องหน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน