รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ประชุม รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน กองอาคารและสถานที่

      Comments Off on รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ประชุม รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน กองอาคารและสถานที่

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี
ผู้อำนวยการกองอาคารและสิ่งแวดล้อม ประชุมในระบบออนไลน์ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน กองอาคารและสถานที่ ในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 08.00-10.00 น. ณ ห้อง SDU Online Learning Room 12 ชั้น 3 อาคารสวนแก้ว 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี