บุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี ดูแลความเรียบร้อย และให้การตอนรับขบวนการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ

      Comments Off on บุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี ดูแลความเรียบร้อย และให้การตอนรับขบวนการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี นำโดย ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ดร.วิณาภรณ์ แตงจุ้ย ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จำนวน 48 คน ดูแลความเรียบร้อย และให้การตอนรับขบวนการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 11.45 – 12.10 น. ณ เส้นทางถนนเหมายเลข 33 หน้ามหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี