สาขาวิชาธุรกิจการบิน จัดกิจกรรม The Prom Night

      Comments Off on สาขาวิชาธุรกิจการบิน จัดกิจกรรม The Prom Night

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม The Prom Night เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่จะเข้าไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ และเพื่ออำลารุ่นน้องที่วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยมีดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชาธุรกิจการบินเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 17.00-22.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี