คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต

      Comments Off on คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต โดยมี รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการจัดกิจกรรม โดยมี ผศ.ขวัญจิต อิสระสุข อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังกัดวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมพูดคุยในประเด็น เรื่อง “เลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางอย่างไร?ให้ปลอดภัย” และได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น จาก Poll Café ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ในส่วนวิทยาเขตฯร่วมกิจกรรม ณ อาคาร SDU Library ชั้น 1 โซนกลาง ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 15.30-16.30 น.