ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมพิจารณาผลการประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง

      Comments Off on ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมพิจารณาผลการประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี และนางสาวชัชฌาพร กลางโฉม เจ้าหน้าที่สำนักงาน(บริหารงานทั่วไป) ร่วมพิจารณาผลการประกวดราคา ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Team ในการดำเนินการซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคาร เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองขนาด 1,000 KVA อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้อง SDU online learning room 12 อาคารวนแก้ว 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี