กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการ Summer Camp

      Comments Off on กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการ Summer Camp

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการ Summer Camp มุ่งให้เด็กนักเรียนได้ประสบการณ์
จากการทำงานจริงในหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย จัดโดยโรงเรียนสาธิตละออุทิศ สุพรรณบุรี
ในส่วนกองกลาง ได้จัดกิจกรรมให้เด็กนักเรียนในเรียนรู้การจัดเก็บเอกสารอย่างง่ายๆ การทำหุ่นมือถุงกระดาษ
การประดิษฐ์กล่องของขวัญจากห่อกระดาษรียูส กิจกรรมจัดขึ้นในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา09.00-11.00น.
ณ ห้องสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี อาคารสวนแก้ว 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี