รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2566 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

      Comments Off on รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2566 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรีพร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวก และร่วมออกร้านโดยนำผลิตภัณฑ์ของหอมขจรฟาร์ม โครงการแปรรูปฯ และสาขาวิชาต่างๆ ออกร้านจำหน่ายร่วมกับธุรกิจชุมชน และกลุ่ม OTOP ในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นำโดยนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และในเวลา 08.00 น. เป็นการประชุมนายอำเภอ ครั้งที่ 2/2566
ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ระบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ (SDU Library)
และเวลา 09.30-12.00 น. เป็นการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2566 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยมีพิธีการมอบรางวัลการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ
กับนักเรียนผู้ชนะเลิศในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา กับโรงเรียนในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี
ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี