กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการประเมินผล การปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

      Comments Off on กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการประเมินผล การปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โดยมีดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุม
พร้อมคณะกรรมการ ผู้อำนวยการ สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี
ผู้อำนวยการกองกลาง ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา ผู้อำนวยการกองอาคารและสิ่งแวดล้อม
การประชุมจัดขึ้นในวันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 10.00-11.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาเขตสุพรรณบุรี