วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมการประชุมสัมมนา ถ่ายทอดองค์ความรู้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนระดับจังหวัด

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมการประชุมสัมมนา ถ่ายทอดองค์ความรู้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนระดับจังหวัด

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี สาขาวิชาต่างๆ เข้าร่วมการประชุมสัมมนา ถ่ายทอดองค์ความรู้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนระดับจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งจัดโดยสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายปริญญา เขมะชิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ในวันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี