รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ประชุมทีมงานในส่วนวิทยบริการ เรื่องการวางระบบจองห้องประชุมฯ

      Comments Off on รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ประชุมทีมงานในส่วนวิทยบริการ เรื่องการวางระบบจองห้องประชุมฯ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมผู้อำนวยการสำนักงาน วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ประชุมทีมงานในส่วนวิทยบริการ เรื่องการวางระบบจองห้องประชุม ออนไลน์ โดยพัฒนาและปรับปรุง
ให้มีความรวดเร็วแก่บุคลากรและนักศึกษา ในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 15.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศ ด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาเขตสุพรรณบุรี