ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นตัวแทน รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “Big Cleaning Day” มุ่งสู่ Clean & Green University ปีที่ 4

      Comments Off on ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นตัวแทน รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “Big Cleaning Day” มุ่งสู่ Clean & Green University ปีที่ 4

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นตัวแทน รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “Big Cleaning Day” มุ่งสู่ Clean & Green University ปีที่ 4
ภายใต้นโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดโดยกองอาคารและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองกลาง ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา บุคลากรและนักศึกษา โดยมีกิจกรรมการร่วมกันทำความสะอาดวิทยาเขตสุพรรณบุรี กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ โถงชั้น 1 อาคารแฟชั่น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี