รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการจัดกิจกรรมกิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต

      Comments Off on รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการจัดกิจกรรมกิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์
ประธานที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการจัดกิจกรรมกิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต โดยใช้สถานที่ของวิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยมี นางสาวธิดารัตน์ เสมอ่วม เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
ร่วมพูดคุยในประเด็น เรื่อง “ทำงานอย่างมีควมสุข” และได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ อาคาร SDU Library ชั้น 1 โซนกลาง และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 15.30-16.30 น.