ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นตัวแทนรองอธิการบดี ฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงานในกิจกรรม Share & Learning

      Comments Off on ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นตัวแทนรองอธิการบดี ฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงานในกิจกรรม Share & Learning

นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นตัวแทนรองอธิการบดี ฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงานในกิจกรรม Share & Learning แลกเปลี่ยนเรียนรู้ บูรณาการความคิด สู่ชีวิตครูประถม โดยสาขาวิชาการศึกษาประถมศึกษา โดยมีการจัดกิจกรรมนิทรรศการของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ชั้นปีที่4และปีที่5 และการเสวนา Talk And Share โดยแชร์เรื่องน่ารู้ของชีวิตครูฝึกสอน ให้กับนักศึกษารุ่นน้อง กิจกรรมจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา08.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น4 อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี