กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต และรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 /2565

      Comments Off on กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต และรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 /2565

กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต และรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 /2565 (อนุมัติวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566) สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาได้ที่

regis.dusit.ac.th/main/?p=11557