รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมประชุมออนไลน์ ประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ

      Comments Off on รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมประชุมออนไลน์ ประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมประชุมออนไลน์ “การประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบที่ 1” โดยมี ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมในส่วนออนไซต์
โดยมี นายธีรยุทธ์ จันทร์ดิฐวงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุม
ในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมพลายแก้ว ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี