รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2566 ประจำเดือนกุมภาพันธ์

      Comments Off on รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2566 ประจำเดือนกุมภาพันธ์

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวก และร่วมออกร้านโดยนำผลิตภัณฑ์ของหอมขจรฟาร์ม โครงการแปรรูปฯ และสาขาวิชาต่างๆ ออกร้านจำหน่ายร่วมกับธุรกิจชุมชน และกลุ่ม OTOP ในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นำโดยนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ในเวลา 08.00 น. เป็นการประชุมนายอำเภอ ครั้งที่ 1/2565 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ระบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ (SDU Library)และเวลา 09.30-12.00 น. เป็นการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2565 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
โดยมีพิธีการมอบรางวัลบุคคลตัวอย่างดีเด่นสาขาต่างๆในจังหวัด และ เด็กชาย พุทธคุณ แสงโสภี นักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี ได้รับเกียรติบัตร เยาวชนดีเด่นสาขาดนตรีไทย
ในวันพุทธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี