วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วิทยาเขตสุพรรณบุรี  โดยมีคณาจารย์  กลุ่มงานวิชาการ  และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566  ภายในงาน  AYS OPEN HOUSE 2022 “ริเริ่มสิ่งใหม่ ใช้เทคโนโลยี สื่อสารดี มีคุณธรรม นำความรู้ สู่ทักษะอาชีพ” ปีการศึกษา 2565  ในวันศุกร์ที่  17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00-12.00 น.  ณ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์  อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา