สาขาวิชาการประถมศึกษา และ สาขาวิชาการปฐมวัย ร่วมกันจัดแข่งกีฬาเพื่อความสามัคคี ในกิจกรรมสานสัมพันธ์ครุศาสตร์สามัคคี ครั้งที่1

      Comments Off on สาขาวิชาการประถมศึกษา และ สาขาวิชาการปฐมวัย ร่วมกันจัดแข่งกีฬาเพื่อความสามัคคี ในกิจกรรมสานสัมพันธ์ครุศาสตร์สามัคคี ครั้งที่1

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา และ สาขาวิชาการปฐมวัย ร่วมกันจัดแข่งกีฬาเพื่อความสามัคคี ในกิจกรรมสานสัมพันธ์ครุศาสตร์สามัคคี ครั้งที่1 โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยกิจกรรมประกอบด้วย การเดินขบวนพาเหรด แข่งเชียร์ลีดเดอร์ และแข่งกีฬาต่างๆ เพื่อส่งเสริมความสามัคคี ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 08.00-14.00น.
ณ อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี