รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์แห้วจีน สุพรรณบุรี ครั้งที่ 1 /2566

      Comments Off on รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์แห้วจีน สุพรรณบุรี ครั้งที่ 1 /2566

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมด้วย ผศ.ดร.มานิดา เชื้ออินสูง อาจารย์ฝ่ายทีมวิจัย เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์แห้วจีน สุพรรณบุรี ครั้งที่ 1 /2566 โดยมี นางสาวพจนา เสมา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน เพื่อหารือการจัดร่างยุทธศาสตร์แห้วจีน สุพรรณบุรี พ.ศ.2566-2570 ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา13.30-16.00 ณ ห้องประชุม ชั้น 3
อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้างแห่งชาติ