รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ กีฬาสานสัมพันธ์ภายใน ครั้งที่ 10

      Comments Off on รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ กีฬาสานสัมพันธ์ภายใน ครั้งที่ 10

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ กีฬาสานสัมพันธ์ภายใน ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ของวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมงาน โดยมีนักศึกษาประจำทุกหลักสูตรของวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมแข่งขัน
กิจกรรมจัดขึ้น ณ โรงยิม ชั้น 4 อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 09.00-14.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี