รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมพิธีมิสซาปลงศพ ผู้ช่วยศาตราจารย์ นุชนาฏ กุลวิทย์

      Comments Off on รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมพิธีมิสซาปลงศพ ผู้ช่วยศาตราจารย์ นุชนาฏ กุลวิทย์

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมพิธีมิสซาปลงศพ ผู้ช่วยศาตราจารย์ นุชนาฏ กุลวิทย์ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ในวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19.00 น.
ณ วัดเซนต์ปอล อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา