รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ดร.ชัยชนะ โพธิวาระ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านเทคโนโลยีศูนย์การศึกษา

      Comments Off on รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ดร.ชัยชนะ โพธิวาระ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านเทคโนโลยีศูนย์การศึกษา

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี
ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ดร.ชัยชนะ โพธิวาระ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านเทคโนโลยีศูนย์การศึกษาและคณะ ในการประชุมแผนการดำเนินงาน One World Library ณ ห้องโถงกลาง ชั้น2 อาคาร SDU Library และเยี่ยมชมแนะนำสถานที่ภายในทั่ววิทยาเขตสุพรรณบุรี ในวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 09.00-16.30 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี