รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมงาน มหกรรมอาหารอร่อย และของดีเมืองสุพรรณ ครั้งที่ 21

      Comments Off on รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมงาน มหกรรมอาหารอร่อย และของดีเมืองสุพรรณ ครั้งที่ 21

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมงาน มหกรรมอาหารอร่อย และของดีเมืองสุพรรณ ครั้งที่ 21 จัดโดยจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ชมรมผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารสุพรรณบุรี และสมาคมแผงลอยจำหน่ายอาหารสุพรรณบุรี โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย
นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ดร.อุดม โปร่งฟ้า ดร.สุจิตรา ทรงมัจฉา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่ารารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธี
ในการนี้ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้เข้าเยี่ยมคณาจารย์และนักศึกษา ของวิทยาเขตสุพรรณบุรีที่เข้าร่วมกิจกรรมในงาน ในวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.00เป็นต้นไป ณ กังสดาลย์ปาร์ค อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี