วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 แก่นักเรียนโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 แก่นักเรียนโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยอาจารย์ กลุ่มงานวิชาการและเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 แก่นักเรียนโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ภายในนิทรรศการกิจกรรม “ส.ว. นิทรรศ 65” ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-15.30 น. ณ โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี