วิทยาเขตสุพรรณบุรี นำโดย ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของวิทยาเขตฯ ร่วมกิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี นำโดย ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของวิทยาเขตฯ ร่วมกิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี นำโดย ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี
พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของวิทยาเขตฯ
ร่วมกิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต โดยมี รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นประธานในการจัดกิจกรรม โดยมี
ผศ.สัมนา ติวสันต์ (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)
คุณรุจี ศรีพนมวัน (ศูนย์การศึกษานครนายก)
คุณเมธาวดี อ่อนรู้ที (ศูนย์การศึกษาตรัง)
คุณโสภิตา จันทร์เจริญ (สำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์)
ร่วมพูดคุยในประเด็น เรื่อง การบริหารจัดการ ‘หอพัก’
และได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น จาก Poll Café ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ในส่วนวิทยาเขตฯร่วมกิจกรรม ณ อาคาร SDU Library ชั้น1 โซนกลาง ในวันพุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.30-16.30 น.