ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 8 (15)/2565

      Comments Off on ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 8 (15)/2565

ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 8 (15)/2565 โดยมี ดร.วิณาภรณ์ แตงจุ้ย ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุม ร่วมกับคณะกรรมการกิจการนักศึกษาประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี เเละคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 ซึ่งได้ประชุมชี้เเจงการจัดทำแผนกิจการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565-2566 เเละประชุมเตรียมการจัดโครงการเเละกิจกรรมในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เช่น โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ภายใน ครั้งที่ 10 กิจกรรมตลาดนัดประจำเดือนกุมภาพันธ์ เเละกิจกรรมสนทนาธรรม เจริญสติ เป็นต้น โดยการประชุมจัดขึ้นในวันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 16.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมแปดเหลี่ยม อาคารสวนแก้ว 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี