วิทยาเขตสุพรรณบุรี  ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี  ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วิทยาเขตสุพรรณบุรี  ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566  นำโดยดร.วิณาภรณ์ แตงจุ้ย ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา  อาจารย์  กลุ่มงานวิชาการและเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ภายในงานกิจกรรมวิชาการและเทคโนโลยี (ICT) “Sa-Nguan Ying Open House 2023” ปีการศึกษา 2565 “เป็นคนดี มีความรู้ คู่คุณธรรม เลิศล้ำศิลปะ ดนตรีและกีฬา” ของโรงเรียนสงวนหญิง ในวันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 08.00-16.00 น.  ณ โรงเรียนสงวนหญิง  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี