ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมงานวันคล้ายวันพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์(ช่วง บุนนาค)

      Comments Off on ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมงานวันคล้ายวันพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์(ช่วง บุนนาค)

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมงานวันคล้ายวันพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์(ช่วง บุนนาค) โดยประธานในพิธี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ถวายพวงมาลัยคล้องดาบ
วางพวงมาลา พร้อมจุดเทียนสักการะ ณ อนุเสาวรีย์ฯ พร้อมชมกิจกรรมโยนข้าว ณ แปลงนาสาธิต
ตลอดจนชมผลการดำเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์การศึกษาศูนย์อู่ทองทวารวดีฯ
กิจกรรมจัดในวันพุธที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 09.00 เป็นต้นไป ณ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
ตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี