วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ประสานงานส่วนบุคคล ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1/2566

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ประสานงานส่วนบุคคล ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1/2566

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี คณะผู้บริหาร และบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ประสานงานส่วนบุคคล ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1/2566 โดยมี ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวเปิดงานและมอบนโยบายการดำเนินงานฯ ในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น. โดยวิทยาเขตสุพรรณบุรีเข้าร่วมในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ณ ห้อง SDU Library @ สุพรรณบุรี 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ระบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ (SDU Library) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี