วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมเดินแบบผ้าไทยเพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทย ณ เวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรม

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมเดินแบบผ้าไทยเพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทย ณ เวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรม

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายเขตสุพรรณบุรี และดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมเดินแบบผ้าไทยเพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทย ณ เวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งจัดโดยชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุพรรณบุรี ภายในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2566 โดยจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ส่วนราชการ และภาคเอกชนอีกหลายหน่วยงาน ในวันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 18.00-21.00 น. ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี