คณะผู้บริหาร และบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีฌาปนกิจศพฯ

      Comments Off on คณะผู้บริหาร และบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีฌาปนกิจศพฯ

คณะผู้บริหาร และบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีฌาปนกิจศพ นางลี้ วงษ์สุวรรณ มารดาของนายเสกสรร วงษ์สุวรรณ บุคลากรสายบริการ ปฏิบัติงานในตำแหน่งขับรถยนต์ โดยมีนางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง ร่วมถวายผ้าไตรจีวรให้กับพระภิกษุ ในวันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 15.00 น.
ณ วัดห้วยม้าลอย ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี