วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม คุณแม่ลี้ วงษ์สุวรรณ

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม คุณแม่ลี้ วงษ์สุวรรณ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม คุณแม่ลี้ วงษ์สุวรรณ มารดานายเสกสรรค์  วงษ์สุวรรณ พนักงานขับรถยนต์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ในวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 19.00-21.00  น. ณ วัดห้วยม้าลอย  ตำบลหนองสาหร่าย  อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี