วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของวิทยาเขตฯ ร่วมกิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิตฯ

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของวิทยาเขตฯ ร่วมกิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิตฯ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของวิทยาเขตฯ
ร่วมกิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต โดยมี รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นประธานในการจัดกิจกรรม โดยมี คุณเฉลิมชัย แสงอรุณ ผู้อำนวยการกองอาคารและสิ่งแวดล้อมและคุณธนากร บุณกล่ำ นักวิจัยสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมพูดคุยเรื่อง “งานวิจัยและการเผนแพร่นวัตกรรมสู่ชุมชน”และได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น จาก Poll Café ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ในส่วนวิทยาเขตฯร่วมกิจกรรม ณ อาคาร SDU Library ชั้น1 โซนกลาง ในวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 15.30-16.30 น.