การประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานและลงพื้นที่สำรวจ  การจัดตั้งโรงงานผลิตเนยแข็งและศูนย์การเรียนรู้ด้านอาหารแปรรูป

      Comments Off on การประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานและลงพื้นที่สำรวจ  การจัดตั้งโรงงานผลิตเนยแข็งและศูนย์การเรียนรู้ด้านอาหารแปรรูป

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณะบดีโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นายพรรษวัชร อุดมเสฏฐ์ชัย  ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ  ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี และผู้ที่เกี่ยวข้อง  ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานและลงพื้นที่สำรวจ  การจัดตั้งโรงงานผลิตเนยแข็งและศูนย์การเรียนรู้ด้านอาหารแปรรูป ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี  ในวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วิทยาเขตสุพรรณบุรี