ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมอนุกรรมประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2566

      Comments Off on ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมอนุกรรมประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2566

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมอนุกรรมประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายปริญญา เขมะชิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน พร้อมทั้งคณะกรรมการด้านต่างๆ ทั้งในส่วนหัวหน้างานราชการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ในวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 13.30 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมขุนช้าง ศาลากลางจังหวัดสุพรรรบุรี