ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดงาน”ตรุษจีนสุพรรณบุรี มหัศจรรย์ 15 ปี มังกรสวรรค์”

      Comments Off on ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดงาน”ตรุษจีนสุพรรณบุรี มหัศจรรย์ 15 ปี มังกรสวรรค์”

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดงาน”ตรุษจีนสุพรรณบุรี มหัศจรรย์ 15 ปี มังกรสวรรค์” โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีร่วมกับนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ในวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566
เวลา 17.00-22.00 น. ณ อุทยานมังกรสวรรค์ พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี