วิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี  นำโดยผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี  ผู้อำนวยการกองกลาง ผู้อำนวยการกองอาคารและสิ่งแวดล้อม  ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา  และทีมงานให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  เข้าศึกษาดูงานหอมขจรฟาร์มและพื้นที่รอบวิทยาเขตสุพรรณบุรี  เช่นอาคาร  SDU Library โครงการแปลงสาธิตปลอดภัยอัจฉริยะ(หอมขจรฟาร์ม)  ห้องปฏิบัติการอาหารนานาชาติ  ห้องปฏิบัติการเครื่องสำอาง(GMP)  และอาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์  ในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 09.00-14.30 น.