คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาการประถมศึกษา  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วิทยาเขตสุพรรณบุรี  ร่วมออกบูธโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566

      Comments Off on คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาการประถมศึกษา  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วิทยาเขตสุพรรณบุรี  ร่วมออกบูธโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566

คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาการประถมศึกษา  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วิทยาเขตสุพรรณบุรี  ร่วมออกบูธโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566  จัดโดยองค์การบริการส่วนตำบลสนามชัย  โดยผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา  ได้จัดบูธ “วันเด็กแห่งชาติ’66 ครูประถมศึกษาพาเพลิน” ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ ให้เด็กๆ ได้เล่นและร่วมสนุก  พร้อมทั้งมีของขนมและของรางวัลให้เด็กที่เข้ากิจกรรมภายในบูธ จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 08.00-13.00 น. ณ โบราณสถานวัดสนามชัย  ตำบลสนามชัย  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี