สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 สวนเฉลิมภัทรราชินี

      Comments Off on สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 สวนเฉลิมภัทรราชินี

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 จัดโดยเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยมีโดยมี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 07.00-16.00 น. ณ บริเวณสวนเฉลิมภัทรราชินี หอคอยบรรหาร-แจ่มใส ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี