วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมแถลงข่าวงานตรุษจีนสุพรรณบุรี  มหัศจรรย์ 15 ปี มังกรสวรรค์

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมแถลงข่าวงานตรุษจีนสุพรรณบุรี  มหัศจรรย์ 15 ปี มังกรสวรรค์

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรรบุรี  และบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมงานแถลงข่าวงานตรุษจีนสุพรรณบุรี  มหัศจรรย์ 15 ปี มังกรสวรรค์ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 22-23 มกราคม 2566 โดยมี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในการแถลงข่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 14.00-16.00 น. ณ หมู่บ้านลี่เจียง ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี