วิทยาเขตสุพรรณบุรีเข้าร่วมงานพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายแด่สมเด็จเจ้าฟ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรีเข้าร่วมงานพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายแด่สมเด็จเจ้าฟ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรีเข้าร่วมงานพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายแด่สมเด็จเจ้าฟ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี สิริพัชร มหาวัชรราชธิดาโดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรรบุรีเป็นประธานในพิธี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ผู้บริหารเทศบาล ข้าราชการ ประชาชน
พิธีจัดขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2566 เวลา 06.30 เป็นต้นไป ณ บริเวณถนนพระพันวษา ตั้งแต่หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ถึงธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)สาขาตลาดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี