วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 12/2565 ประจำเดือนธันวาคม 2565

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 12/2565 ประจำเดือนธันวาคม 2565

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวก และร่วมออกร้านโดยนำผลิตภัณฑ์ของหอมขจรฟาร์ม โครงการแปรรูปฯ และสาขาวิชาต่างๆ ออกร้านจำหน่ายร่วมกับกลุ่มชุมชน และกลุ่ม OTOP ในจังหวัดสุพรรณบุรี และเข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นำโดยนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ในเวลา 08.00 น. เป็นการประชุมนายอำเภอ ครั้งที่ 8/2565 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ระบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ (SDU Library) และเวลา 09.30-12.00 น. เป็นการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 12/2565 ประจำเดือนธันวาคม 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี