วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ วัดยางยี่แส

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ วัดยางยี่แส

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ร่วมกับปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี โดยคณะกรรมการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม  นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์มนฤทัย  ศรีทองเกิด อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ  สาธิตการทำเห็ดทอดกรอบปรุงรสให้แก่ชาวบ้านและผู้ที่สนใจในงาน ทั้งนี้นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้เข้าเยี่ยมชม บูธประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2566 และกิจกรรมภายในบูธ  ซึ่งจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่  22 ธันวาคม  2565 เวลา 08.00-12.00 น. ณ วัดยางยี่แส หมู่ที่ 4 ตำบลกระจัน  อำเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี