มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรีเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

      Comments Off on มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรีเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

นายเฉลิมชัย แสงอรุณ ผู้อำนวยการกองอาคารและสิ่งแวดล้อม และทีมงานเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรีเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี เวลา07.30 น. เป็นพิธีพิธีทำบุญตักบาตร(ข้าวสารอาหารแห้ง)ถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณด้านหน้าหอประชุมองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีเวลา09.00 น.เป็นพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ หอประชุมองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี