มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรีจัดโครงการ “Open House Suan Dusit Suphanburi Campus 2022”

      Comments Off on มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรีจัดโครงการ “Open House Suan Dusit Suphanburi Campus 2022”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการ “Open House Suan Dusit Suphanburi Campus 2022”
โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมผู้บริหาร และคณาจารย์จากหลักสูตรต่างๆ โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนในภาคกลางและโรงเรียนในเครือข่าย เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการของแต่ละหลักสูตร ณ หอประชุม พร้อมเยี่ยมชมอาคารเรียน ห้องเรียน พร้อมสาธิตการทำกิจกรรมต่างๆของแต่ละหลักสูตร และถ่ายทอดสดในระบบZoom
ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี