บุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมการแข่งขันกีฬาเมืองเหน่อสัมพันธ์ ประจำปี 2565

      Comments Off on บุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมการแข่งขันกีฬาเมืองเหน่อสัมพันธ์ ประจำปี 2565

วิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมการแข่งขันกีฬาเมืองเหน่อสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาวอลเล่ย์บอลหญิง ในวันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา14.00-20.00 น. ณ สนามกีฬาโรงเรียนจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี