วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมงานพิธีเปิดงานประเพณีทิ้งกระจาดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2565

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมงานพิธีเปิดงานประเพณีทิ้งกระจาดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2565

กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมงานพิธีเปิดงานประเพณีทิ้งกระจาดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2565 โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีอัญเชิญเจ้าพ่อหลักเมือง พร้อมนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ในวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. ณ เวทีลานอเนกประสงค์ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี