ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 65

      Comments Off on ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 65

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี
เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 65 โดยมีผู้ทีมผู้บริหาร และคณาจารย์ ตลอดจนนักศึกษารุ่นพี่ในแต่ละหลักสูตรฯ ร่วมแนะนำมหาวิทยาลัย ในวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30-15.00 น.
ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี